Mới

Hóa chất dùng cho chuẩn độ Karl Fisher AQUAMICRON AXI/CXU Mitsubishi - Nhật

Giá: Liên hệ

Hóa chất dùng cho chuẩn độ Karl Fisher AQUAMICRON AXI/CXU Mitsubishi - Nhật dùng để chạy cho máy chuẩn độ karl fischer xác định hàm lượng nước bằng phương pháp thể tích hay điện lượng.

 • Xuất xứ:
 • Mã sản phẩm:
 • Bảo hành:
 • Hình thức thanh toán:
 • Điều khoản giao hàng:
 • Điều khoản đóng gói:

Thông tin nhà cung cấp

 • Thành viên vàng
 • Tên công ty:
 • Địa chỉ:
 • Người liên hệ:
 • Điện thoại:
 • Email:
Công ty TNHH kỹ thuật Sao Việt

Cung cấp các loại hóa chất dùng cho chuẩn độ Karl Fisher của hãng Mitsubishi - Nhật Bản.

Hóa chất Karl Fisher AQUAMICRON AXI,  AS, AX, CXU,... 
Nước chuẩn AQUAMICRON water Standard 0.1: 5ml x 10 ống/ hộp.
Nước chuẩn AQUAMICRON water Standard 0.2: 5ml x 10 ống/ hộp.
Nước chuẩn AQUAMICRON water Standard 1: 5ml x 10 ống/ hộp.
Nước chuẩn AQUAMICRON water Standard 10: 8ml x 10 ống/ hộp.
AQUAMICRON Solid Water Standard:  10g/ chai
AQUAMICRON Check Solution P: 100mL/ chai.
AQUAMICRON Standard Water/ Methanol: 250mL/ chai
Liên hệ:
Ms. Huế:  0983889793
Email: hue@saovietco.com;

Product name

Use

Specification

Package

AQUAMICRON® AXI

*AXI [For frit or fritless type cell, equivalent to FLS]
*AXI, AX & AX01[For General-use] 
Organic solvents, Inorganic chemicals, Oiles, Petroleum products, Various kind of gases, etc.

Moisture
 maximum
 0.15mgH2O/mL

 

500mL

AQUAMICRON® AX

AQUAMICRON® AX01

100mL

AQUAMICRON® AS

[For Oils]
Naphtha, Gasolone, Diesel oil, Electrical insulation oil, etc.

Moisture
 maximum
 0.15mgH2O/mL 

500mL

AQUAMICRON® AKX

[For Ketones]
 Ketones. Silicone oils. Low carboxylic acids, etc.

Moisture
 maximum
 0.15mgH2O/mL

500mL

 

AQUAMICRON® CXU

[Catholyte]
 Both AX and AS and AKX available to combine with

Moisture
 maximum
 0.6mgH2O/mL

5mL ampule×
10/case

AQUAMICRON® FLS

[For fritless type cell]
 Organic solvents, Inorganic gases, etc.

Moisture
 maximum
 0.15mgH2O/mL

500mL

Product name

Use

Specification

Package

AQUAMICRON® AXI

*AXI [For frit or fritless type cell, equivalent to FLS]
*AXI, AX & AX01[For General-use] 
Organic solvents, Inorganic chemicals, Oiles, Petroleum products, Various kind of gases, etc.

Moisture
 maximum
 0.15mgH2O/mL

 

500mL

AQUAMICRON® AX

AQUAMICRON® AX01

100mL

AQUAMICRON® AS

[For Oils]
Naphtha, Gasolone, Diesel oil, Electrical insulation oil, etc.

Moisture
 maximum
 0.15mgH2O/mL 

500mL

AQUAMICRON® AKX

[For Ketones]
 Ketones. Silicone oils. Low carboxylic acids, etc.

Moisture
 maximum
 0.15mgH2O/mL

500mL

 

AQUAMICRON® CXU

[Catholyte]
 Both AX and AS and AKX available to combine with

Moisture
 maximum
 0.6mgH2O/mL

5mL ampule×
10/case

AQUAMICRON® FLS

[For fritless type cell]
 Organic solvents, Inorganic gases, etc.

Moisture
 maximum
 0.15mgH2O/mL

500mL

 

Product name

Use

Specification

Package

For Coulometric Titration

AQUAMICRON®
Water Standard 0.1

For checking the accuracy of the coulometric moisture meter

Titer
0.1±0.01mgH2O/g

5mL
x10/case

AQUAMICRON®
Water Standard 0.2

For checking the accuracy of the coulometric moisture meter

Titer
0.2±0.01mgH2O/g

5mL
x10/case

AQUAMICRON®
Water Standard 1

For checking the accuracy of the coulometric moisture meter

Titer
1±0.05mgH2O/g

5mL
x10/case

AQUAMICRON®
Check Solution P

The end-point adjustment solution can be used with both AX and AKX. It can also be used for day-to-day management of coulometric moisture mesurement systems.

Moisture
3.8-4.2mgH2O/g

100mL

For Volumetric Titration

AQUAMICRON®
Water Standard 10

For determination of Karl Fischer reagent titer

Titer
10±0.5mgH2O/g

8mL
x10/case

AQUAMICRON®
Standard Water/Methanol

Used to assess titer of Karl Fischer reatents(3-10mgH2O/mL). Also can be used for reverse titration.

Moisture
2.0±0.04mgH2O/g

250mL

For Vaporization Method

AQUAMICRON®
Solid Water Standard

For evaluation a moisture meter with a water vaporizer

Moisture
3.83±0.1%

10g