Hồ sơ

Công ty TNHH kỹ thuật Sao Việt Quốc gia: Việt Nam Thành phố: Hà Nội Ngày tham gia: 23/04/2015 Thành viên vàng: 1 năm Sản phẩm chính: máy đo hàm lượng lưu huỳnh NSX2100 Mitsubishi,thiết bị phân tích xăng dầu hãng Stanhope Seta - Normalab - Falex - Eralytic - Mitsubishi,bể điều nhiệt - máy đo độ nhớt TAMSON,máy đếm hạt trong dầu AvCount2 SA1000-2,máy đo điểm kết tinh tự động ,thiết bị phân tích xăng dầu,máy đo độ ổn định oxy hóa nhiệt falex 400 Xem thêm