Th04 03

Khóa tập huấn “Đào tạo huấn luyện viên khởi nghiệp”

Hải Phòng Địa điểm: Hội trường Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị, số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Thời gian: 03/04/2019 - 03/04/2019

Thực hiện Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về Phê duyệt Kế hoạch Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức khóa tập huấn “Đào tạo huấn luyện viên khởi nghiệp” nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng và phương pháp nền tảng cho các học viên mong muốn trở thành các huấn luyện viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đồng thời xây dựng mạng lưới các huấn luyện viên khởi nghiệp tâm huyết để hỗ trợ và đồng hành cùng các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố.

Khóa tập huấn “Đào tạo huấn luyện viên khởi nghiệp”

1. Mục tiêu:

- Trang bị các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các công cụ, kỹ năng cần thiết để hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho đội ngũ cố vấn, huấn luyện viên khởi nghiệp về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên thành phố

- Xây dựng và hình thành mạng lưới các huấn luyện viên khởi nghiệp có đủ trình độ, năng lực để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vè tổ chức các hoạt động về  khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố

2. Quyền lợi khi tham gia

- Phát triển kỹ năng lãnh đạo cá nhân;

- Mở rộng các mối quan hệ chất lượng;

- Phát triển kiến thức và kỹ năng chuyên môn trên nhiều lĩnh vực;

3. Thời gian: 01 ngày 03/04/2019 (Thứ Tư)

- Sáng từ 08:00 - 11:30

- Chiều từ 14:00 - 17:00

4. Địa điểm: Hội trường Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị, số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

5. Người hướng dẫnÔng Phạm Duy Hiếu – Phó Chủ tịch Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF), Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình

6. Thành phần tham gia: Các chuyên gia, doanh nhân hiện đang điều hành, quản lý doanh nghiệp; các cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp tại các đơn vị; các cán bộ, giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng; các cá nhân trên địa bàn thành phố có quan tâm đến các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, có tinh thần tình nguyện, cống hiến và cam kết tham gia các hoạt động hỗ trợ các bạn khởi nghiệp.

7. Phí tham dự: Miễn phí

8. Nội dung chính:

- Tâm thái người Mentor;

- Xác lập ranh giới, mục tiêu, kỳ vọng;

- Kích hoạt sự sáng tạo của người mentee;

- Phát huy tính độc lập;

- Chia sẻ nguồn lực.

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng trân trọng đề nghị Quý đơn vị đăng ký theo mẫu phiếu đính kèm và gửi bản mềm về địa chỉ email knsangtao@gmail.com trước ngày 01/04/2019

Mọi thông tin, xin liên hệ: Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị - Số 01 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng. Điện thoại 0225.3757.101/Ext 106; Email: knsangtao@gmail.com; Mr Tùng, điện thoại: 0987826770;  

Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn./.