Th04 25

Hội thảo: "Giải pháp thúc đẩy hoạt động kết nối cung cầu công nghệ" và Lễ khai trương Điểm kết nối cung - cầu công nghệ vùng Đồng bằng sông Hồng

Hải Phòng Địa điểm: Sàn giao dịch công nghệ và Thiết bị Hải Phòng- Số 1, Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Thời gian: 25/04/2019 - 25/04/2019

 

Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng, chuyển giao, đổi mới, kết nối cung - cầu công nghệ vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, vùng đồng bằng Sông Hồng nói riêng, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy hoạt động kết nối cung cầu công nghệ” và Lễ khai trương Điểm kết nối cung - cầu vùng đồng bằng Sông Hồng, giao Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ phối hợp với Sở KH&CN thành phố Hải Phòng chuẩn bị nội dung và kế hoạch tổ chức. Đây là một trong chuỗi các hoạt động Giao ban khoa học và công nghệ vùng Đồng bằng sông Hồng.

Thông tin chung về sự kiện.

 

1. Thời gian: ½ ngày, từ 14h00 đến 17h30, ngày 25/4/2019 (Thứ 5).

2. Địa điểm: Sở KH&CN thành phố Hải Phòng - Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

3. Thành phần: Lãnh đạo Bộ KH&CN; Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng; Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ KH&CN; Lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc Sở KH&CN các tỉnh vùng đồng bằng Sông Hồng và một số địa phương có Điểm kết nối cung - cầu công nghệ; Đại diện một số viện, trường, doanh nghiệp trong vùng đồng bằng Sông Hồng, các cơ quan truyền thông trung ương và địa phương.

4. Nội dung: Trao đổi, đánh giá hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ, hoạt động các Điểm kết nối cung - cầu và các giải pháp thúc đẩy hoạt động cung - cầu công nghệ; Khai trương Điểm kết nối cung - cầu công nghệ vùng đồng bằng Sông Hồng; Trưng bày, giới thiệu các công nghệ của các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu chuyển giao.

5. Quy môkhoảng 150 đại biểu

6. Chương trình:

7. Liên hệ, đăng ký tham gia:

Ông Nguyễn Văn Chức - Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ; Điện thoại: 0912099587; Email: nvchuc@most.gov.vn

Hoặc ông Nguyễn Đình Vinh - Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng; Điện thoại: 0913511004;       Email: nguyenvinh@hatex.vn