Hướng dẫn quản lý thông tin tài khoản

Thông tin về doanh nghiệp sẽ được hiển thị trên website của doanh nghiệp trên Nbtex.vn nhằm giới thiệu cho khách hàng tiềm năng biết về tên công ty, loại hình kinh doanh, loại hình dịch vụ, sản phẩm kinh doanh và các thông tin chi tiết khác. Những người truy cập vào website công ty rất có thể là những khách hàng tiềm năng, do vậy mà hồ sơ thông tin công ty mà càng đầy đủ, chính xác và chân thực bao nhiêu thì càng tăng độ tin cậy bấy nhiêu.

Quản lý thông tin tài khoản bao gồm:

1. Sửa hồ sơ công ty
 
Nhằm chỉnh sửa và cập nhật đầy đủ các thông tin chi tiết về công ty so với các thông tin đăng ký ban đầu. 

2. Đổi mật khẩu

Trong trường hợp quên mật khẩu, bạn có thể yêu cầu cấp lại mật khẩu mới.

3. Đăng xuất

Bạn muốn thoát khỏi hệ thống thì nhấp chuột vào đây.