Thông tin về doanh nghiệp sẽ được hiển thị trên website của doanh nghiệp trên Nbtex.vn nhằm giới thiệu cho khách hàng tiềm năng biết về tên công ty, loại hình kinh doanh, loại hình dịch vụ, sản phẩm kinh doanh và các thông tin chi tiết khác.

Xem chi tiết

Hướng dẫn quản lý sản phẩm chào bán cho thành viên trên Nbtex

Xem chi tiết

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu cho thành viên trên Nbtex

Xem chi tiết

Hướng dẫn đăng nhập với thành viên trên Nbtex

Xem chi tiết

Nbtex.vn cho phép bạn đăng ký thành viên miễn phí để trải nghiệm các tính năng cơ bản, bạn có thể đăng ký thành viên một cách dễ dàng với các bước sau.

Xem chi tiết

Để tìm kiếm nhà cung cấp trên Nbtex.vn, bạn có thể thực hiện theo cách sau:

Xem chi tiết

Hướng dẫn tìm kiếm sản phẩm trên Nbtex.vn

Xem chi tiết