Bảng so sánh quyền lợi của thành viên VÀNG & FREE trên Nbtex.vn

Xem chi tiết

Thành viên vàng là mức thành viên cao cấp và uy tín nhất trên nbtex.vn cho phép các tổ chức, doanh nghiệp tối đa hoạt động quảng bá, kinh doanh sản phẩm dịch vụ, tăng cường cơ hội tiếp cận và xây dựng mối quan hệ đối tác tin cậy với khách hàng.

Xem chi tiết