Hồ sơ

Công ty TNHH XNK và Thiết bị xây dựng Hoàng Hà Quốc gia: Việt Nam Thành phố: Hà Nội Ngày tham gia: 16/03/2015 Thành viên vàng: 2 năm Sản phẩm chính: dây chuyền gạch không nung ép rung, máy gạch không nung, thiết bị Block bê tông chưng áp, dây chuyền sản xuất gạch không nung, trạm trộn bê tông Xem thêm

Video