Hồ sơ

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nasaii Quốc gia: Việt Nam Thành phố: Hà Nội Ngày tham gia: 26/09/2012 Thành viên vàng: 5 năm Sản phẩm chính: UHMW-PE, nhựa POM, MC Nylon, nhựa công nghiệp, nhựa kỹ thuật Xem thêm