Hồ sơ

Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Ban Mai Quốc gia: Việt Nam Thành phố: Hải Phòng Ngày tham gia: 17/09/2012 Thành viên vàng: 6 năm Sản phẩm chính: công nghệ chế tạo phân bón, công nghệ sản xuất phân bón, phân bón hữu cơ khoáng, phân bón lá hữu cơ, phân hữu cơ khoáng Xem thêm

Video