Hồ sơ

Công ty cổ phần Đầu tư & Công nghệ Đức Thành Quốc gia: Việt Nam Thành phố: Hà Nội Ngày tham gia: 17/01/2014 Thành viên vàng: 2 năm Sản phẩm chính: dây chuyền sản xuất gạch không nung, dây chuyền sản xuất ngói màu và gạch trang trí Cao cấp, dây chuyền sản xuất gạch khí chưng áp AAC, trạm trộn bê tông, khuôn gạch công nghệ Nhật Bản Xem thêm

Video