Hồ sơ

Công ty cơ khí và vật liệu xây dựng Weixing Hàng Châu Quốc gia: Việt Nam Thành phố: Hải Phòng Ngày tham gia: 04/07/2013 Thành viên vàng: 4 năm Sản phẩm chính: dây chuyền sản xuất ngói không nung xi măng màu, máy ép gạch không nung, máy sản xuất ngói xi măng màu, dây chuyền sản xuất ngói xi măng màu, dây chuyền sản xuất gạch không nung Xem thêm

Video