Hồ sơ

Công ty TNHH Nguyệt Phong Lan Quốc gia: Việt Nam Thành phố: Ninh Bình Ngày tham gia: 07/08/2018 Thành viên vàng: 1 năm Sản phẩm chính: Điện tử Xem thêm

Lĩnh vực

Hồ sơ công ty

Tên công ty: Công ty TNHH Nguyệt Phong Lan
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Ninh Bình
Loại nhà cung cấp: Thành viên vàng
Địa chỉ: 56 Lương Văn Thăng, Tp. Ninh Bình
Điện thoại: 02293893181
Fax:
Website: http://nguyetphonglan.vn
Hình thức hoạt động:
Sản phẩm chính: Điện tử
Số nhân viên: 0