Hồ sơ

Phòng hóa học xanh - Viện hóa học Quốc gia: Việt Nam Thành phố: Hà Nội Ngày tham gia: 03/11/2017 Thành viên vàng: 1 năm Sản phẩm chính: máy lọc nước, thiết bị lọc nước gia đình Xem thêm

Phòng hóa học xanh - Viện hóa học

1. Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Quang Trung Trưởng phòng
2 Trần Quang Vinh Phó trưởng phòng
3 Lê Thị Hoài Nam Nghiên cứu viên cao cấp
4 Phạm Minh Đức Nghiên cứu viên
5 Nguyễn Thị Nhiệm Nghiên cứu viên
6 Phạm Quỳnh Trang Nghiên cứu viên
7 Phạm Thị Phương Nam Nghiên cứu viên

2. Lĩnh vực nghiên cứu
- Sử dụng các phương pháp xanh trong tổng hợp và chiết tách các hợp chất có hoạt tính sinh học.
- Nghiên cứu tổng hợp, ứng dụng xúc tác phức và xúc tác bất đối xứng.
- Nghiên cứu tổng hợp, ứng dụng xúc tác quá trình chuyển hoá CO2
- Nghiên cứu chế tạo các hệ xúc tác quang hoá ứng dụng trong xử lý môi trường và năng lượng.
- Nghiên cứu sử dụng nguồn nguyên liệu có khả năng tái tạo (các hợp chất thiên nhiên, các sản phẩm và phụ phẩm nông, lâm, ngư nghiệp) nhằm tạo ra các sản phấm có giá trị cao.
- Nghiên cứu chế tạo các vật liệu xúc tác đa chức năng, đa mao quản ứng dụng cho các quá trình chuyển hoá Hoá Học không tạo ra các sản phẩm độc hại.
3. Một số kết quả nổi bật
a) Các đề tài, dự án đang triển khai từ cấp Bộ trở lên (Cấp: Bộ, Nhà nước, Nghị định thư, Quĩ NCCB):
- Tái sinh các chất thải nông nghiệp: Vật liệu nano dựa trên carbon và silica điều chế từ trấu làm xúc tác cho chuyển hóa cặn dầu thực vật thành nhiên liệu xanh và làm chất hấp thụ cho việc nâng cao độ cồn (2007-2009).
- Điều chế nhiên liệu sinh học từ dầu thực vật thải loại bằng Cracking xúc tác sử dụng xúc tác axít rắn đa lỗ xốp (2009-2011).
- Điều chế dầu sinh học thế hệ mới bằng thủy nhiệt trấu trên lò phản ứng tầng sôi (2011-2013).
- Vật liệu và công nghệ xử lý nước an toàn sinh học sử dụng hạt nanoAg.
- Nghiên cứu tái sử dụng FCC từ nhà máy lọc dầu ứng dụng để xử lý môi trường (2011-2013).
- Nghiên cứu sản xuất nhiên liệu lỏng từ CO2 và biogas giàu CH4 (2011- 2013).
- Xử lý nước thải dệt nhuộm bằng oxi hóa quang xúc tác sử dụng TiO2 làm xúc tác quang (2012 – 2015).
b) Danh sách các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế từ năm 2002 đến nay
- Báo quốc tế: 18
- Báo trong nước: 57
c) Sách chuyên khảo đã xuất bản:
d) Bằng phát minh sáng chế:
Phát minh sáng chế: 5
e) Các giải thưởng khoa học
f) Các công nghệ, sản phẩm đã được ứng dụng
4. Kết quả đào tạo sau đại học
- Nghiên cứu sinh: 5
- Thạc sĩ: 11
- Sinh viên tốt nghiệp đại học: 27
5. Hợp tác quốc tế
- Đại học quốc gia Kyungpook 
- Viện khoa học phân tử Nhật Bản
- Đại học Namur, Bỉ.