Bình cứu hỏa MT3

Giá: Liên hệ

Bình cứu hỏa MT3 trang bị cho xe ô tô dưới 10 chỗ, phòng máy chủ,…

Thông tin nhà cung cấp

  • Thành viên vàng
  • Tên công ty:
  • Địa chỉ:
  • Người liên hệ:
  • Điện thoại:
  • Email:
Công ty TNHH MTV Tràng An 168

Thông tin sản phẩm bình cứu hỏa MT3:

Khối lượng CO2: 3kg

Cả bình: 12,5kg

Kích thước (cm): 22 x 17 x 59

Nhiệt độ bảo quản: (-)10 – (+)55 độ C

Trang bị: Xe ô tô dưới 10 chỗ, phòng máy chủ,…